Pacijent tvrdi da je na operaciji sr?ane aorte u beogradskoj državnoj bolnici ostao bez zdravog bubrega. Postoje sumnje za još nekoliko takvih slu?ajeva.

?ovek koji je otišao na operaciju aorte probudio se bez zdravog bubrega. Udruženje za zaštitu pacijenata zna za nekoliko sli?nih slu?ajeva, što je predsednica te organizacije obelodanila u emisiji Uve?anje B92. Ministar zdravlja nema komentar na te tvrdnje i kaže da ?e tražiti transkript razgovora iz emisije, koji ?e javno predstaviti tužiocu.Weiterlesen...