Od 718.000 nezaposlenih, njih 77.000 na birou rada ?eka na posao duže od deset godina, pišu Ve?ernje novosti.

Sa razbuktavanjem ekonomske krize broj nezaposlenih pove?ava se za 10.000 svakoga meseca. Nacionalna služba je do sada organizovala obuku za nezaposlene, razne prekvalifikacije, izdvajala sredstva za savetovanja i sajmove zapošljavanja. Ipak, na tržištu rada i dalje ima oko 718.000 nezaposlenih, od kojih 77.000 ljudi radnu knjižicu priželjkuje duže od decenije, piše list.Weiterlesen...