Okružni sud u Beogradu okon?ao je istragu protiv ?etvoro osumnji?enih iz o?ne klinike “Perfekta” koji se terete za smrt trogodišnje Anje Grahovac.

Prema re?ima portparolke tog suda Ivane Rami?, predmet je dostavljen tužilaštvu na dalje postupanje. Ona je precizirala da je sud dostavio spise predmeta tužilaštvu tokom prošle sedmice, koje sada treba da odlu?i da li ?e protiv osumnji?enih podi?i optužnicu, zatražiti dopunu istrage ili odustati od krivi?nog gonjenja.Weiterlesen...