Predstavnici nacionalnih saveta Vlaha, Bošnjaka i Bugara poptisali su porotokol o saradnji kako bi se poboljšala prava nacionalnih manjina u centralnoj Srbiji.

Zajedni?ka saradnja doprine?e uskla?ivanju zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom EU u oblasti zaštite manjinskih prava, boljoj primeni ve? posotoje?ih zakona i omogu?iti bolji pristup predpristupnim fondovima, rekao je predstavnik Nacionalnog saveta Bošnjaka Esad Džudževi? nakon potpisivanja protokola.Weiterlesen...