U Loznici ?e za sanaciju štete doma?instvima, prouzrokovane ?estim poplavama i klizištima, biti izdvojeno ?etiri miliona dinara iz republi?kog budžeta.

Pomo?nik gradona?elnika Loznice Radomir Filipovi? rekao je da ?e najpre biti ispla?ena materijalna pomo? doma?instvima u kojima su ošte?eni stambeni objekti, a ukupan fond predvi?en za to je 1.194.155 dinara.Weiterlesen...