Nereizabranim sudijama bi?e obezbe?ena nadoknada do okon?anja postupka pred Ustavnim sudom, kaže predsednica Društva sudija Srbija Dragana Boljevi?.

Boljevi?eva kaže da je obaveštena da ?e biti obezbe?ena nov?ana nadoknada nereizabranim sudijama do okon?anja postupka pred Ustavnim sudom.Weiterlesen...