Projekat utvr?ivanja siromaštva u Srbiji jedan je od 13 projekata koji su nagra?eni u okviru takmi?enja Svetske banke.

"Projekti koji su danas nagra?eni pokazuju da stalnim naporima, inovacijama i dodatnim akcijama, možemo poboljšati svakodnevni život ljudi u regionu", izjavio je potpredsednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Šigeo Kacu prilikom uru?enja nagrada u Vašingtonu.Weiterlesen...