Novinar B92 Milan Srdi? dobio je prvu nagradu za objektivno izveštavanje o osobama koje žive sa HIV-om, koju dodeljuje nevladina organizacija AID plus.

Pored njega nagra?eni su i Marina Stojadinovi? sa Radio Beograda i Sanja Lazarevi? iz ?asopisa Viva. Za objektivno izveštavanje o osobama koje žive sa HIV-om, novinar televizije B92 Milan Srdi? osvojio je prvu nagradu.Weiterlesen...