Poljske vlasti nude nagradu od 28 750 evra onome ko pomogne da se u?e u trag lopovima koji su ukrali tablu sa kapije nekadašnjeg nacisti?kog logora Aušvic.

Nagradu je sa prvobitnih 1 250 evra koje je ponudila za informacije poljska policija pove?alo Ministarstvo kulture i nacionalne baštine. Na Poljake da masovno pomognu da se vinovnici te - kako je u Poljskoj i svetu ocenjeno, sramne kra?e prona?u - apelovali su predsednik Leh Ka?injski i predsednik Evropskog parlamenta, bivši poljski premijer Ježi Buzek.Weiterlesen...