Naj?eš?e pritužbe srpskih turista na rad agencija odnose se na kvalitet smeštaja i prevoza, kao i dodatno napla?ivanje usluga koje su ve? ušle u cenu aranžmana.

Ukoliko vam se desi da vas na samom putovanju agencija ostavi na cedilu, jedno od rešenja može biti da ih odmah prijavite turisti?koj inspekciji, ali bi bilo najbolje da nosite sa sobom dodatnu sumu novca za takve slu?ajeve.Weiterlesen...