Konzorcijum koji ?ine Preduze?e za puteve Beograd, Putevi Užice, Planum i Borovica dao je najbolju ponudu za nastavak izgradnje autuputa na Koridoru 10.

Najbolja ponuda na tenderu za izgradnju severnog kraka autoputa Horgoš - Novi Sad iznosi oko deset milijardi dinara, a rok izgradnje 110 kilometara puta je 270 dana, odnosno tri meseca. Rok pla?anja je 30 meseci. Drugu ponudu dostavila je hrvatska "Hidroelektrogradnja", koja je bila ve?a za milijardu i po dinara, a rok izgradnje duži za pet meseci od prvoplasiranog.Weiterlesen...