U Srbiji ima oko 5.000 natprose?no inteligentnih osoba koje ispunjavaju norme za ?lanstvo u Mensi, što je znatno više nego u zemljama regiona, piše Politika.

“Srbija se po broji natprose?no inteligentnih može porediti sa Francuskom i Engeskom”, rekao je potpredsednik Mense Fedor Munižaba.Weiterlesen...