Doma?instva u Srbiji su u ?etvrtom tromese?ju 2009. godine prose?no na raspoloženju imala 47.582 dinara, saopštio je Republi?ki zavod za statistiku.

Izdaci za li?nu potrošnju doma?instava iznosili su 44.886 dinara, od ?ega su najve?i udeo imali izdaci za hranu i bezalkoholna pi?a - 40,7 odsto. Od ukupno raspoloživih sredstava 94,9 odsto su ?inili prihodi u novcu, a 5,1 odsto prihodi u naturi. Najve?i udeo u nov?anim prihodima imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa - 45,8 odsto i penzije - 33,8 odsto.Weiterlesen...