Najvišu prose?nu zaradu u decembru u Srbiji imali su zaposleni u Kosjeri?u - 57.047 dinara, dok najniža primanja imaju zaposleni u Beloj Palanci -13.932 dinara.

Prema podacima Republi?kog zavoda za statistiku, posmatrano po delatnostima, najve?e plate imali su zaposleni u finansijskom posredovanju - 99.995 dinara, a najmanje zaposleni u proizvodnji odevnih predmeta i krzna - 14.064 dinara.Weiterlesen...