2.000 osoba u Srbiji le?i se supstitucionom terapijom u koju je uklju?en metadon, a svaki tre?i korisnik ovog leka ga prodaje na crnom tržištu, piše "Politika".

Ružica Veselinovi?, predsednica Udruženja gra?ana za borbu protiv narkomanije iz Novog Sada, kaže za "Politiku" da je njen sin jedan od mnogobrojnih heroinskih zavisnika koje lekari le?e metadonom.Weiterlesen...