Reforma propisa u Srbiji do sada nije dala o?ekivane rezultate, ocenjeno je na okruglom stolu u Beogradu.

Kako je saopšteno, do 30. juna kada je akcija "Giljotina propisa" trebalo da bude završena, od usvojenih 217 preporuka sprovedeno je svega 56 koje je odobrila Vlada, i još sedam koje su naknadno usaglašene sa nadležnim telima.Weiterlesen...