Ivica Živi? prjavio je policiji da su izme?u Gra?anice i Lapljeg Sela napala i pretukla ?etvorica naoružanih muškaraca, koji su govorili srpski i albanski.

Napada?i, koji su govorili srpski i albanski, su Živi?a zaustavili na samom izlazu iz Gra?anice i oduzeli mu vozilo "Golf 3". Odvezli su se do njiva prema arheološkom nalazištu Ulpijana, gde su Živi?a fizi?ki maltretirali oko sat i po. Živi? je uspeo da do?e do policijske stanice u Gra?anici.Weiterlesen...