Ekipa Sremske televizije koju ?ine novinarka i snimatelj, napadnuta je prilikom snimanja požara ispred jedne in?ijske hladnja?e.

Oprema za rad je uništena a radnici televizijske ekipe pretrpeli su fizi?ku torturu i pretnje pokušavaju?i da obave svoj posao. Ovaj incident naišao je na oštru osudu javnosti, sa porukom da mora biti slobodnog izveštavanja, koje je zagarantovano Zakonom o informisanju koji je na snazi od prošle godine.Weiterlesen...