Aktivisti grupe gra?ana "Kreaktiva" iz Mostara napadnuti su tokom akcije ?iš?enja fašisti?kih obeležja sa zidova i antifašiti?kih spomenika u Mostaru.

"Zahvaljuju?i pravovremenoj akciji policije, niko nije povre?en. Na nas su bacali kamenje, a policija je ?ak pronašla i pripremljen 'molotovljev koktel', koji napada?i nisu upotrebili ve? su ga ostavili u bekstvu", rekao agenciji Onasa predsednik neformalne grupe gra?ana "Kreaktiva" Robert Jandri?.Weiterlesen...