Gradina je jedini grani?ni prelaz u Srbiji na kome voza?i kamiona i drugih teretnih vozila na državnom terminalu pla?aju taksu prilikom ulaska u zemlju.

Od tih taksi lokalno javno preduze?e koje vrši naplatu na terminalima godišnje ostvari prihod od preko dva miliona evra. Prilikom ulaska u Srbiju iz Bugarske voza?i kamiona pla?aju taksu od 2.000 dinara a doma?i 1.000. Ovakva taksa na državnom terminalu pla?a se samo na prelazu Gradina, dok se na Batrovcu, Horgošu i Kelebiji ne napla?uje.Weiterlesen...