Najzastupljenija politi?ka stranka u Srbiji je u prethodnom mesecu bila Srpska napredna stranka.

Prema istraživanju te agencije SNS je bila zastupljenija u dnevnoj a DS u periodi?noj štampi.Weiterlesen...