NASA ?e slede?e sedmice u ?ile poslati tim stru?njaka sa zadatkom da daju savete o tome kako pomo?i rudarima zarobljenim ispod zemlje da izdrže tešku situaciju.

Kako podse?a BBC, 33 rudara se pod zemljom nalaze ve? tri nedelje, posle nesre?e koja je blokirala izlaz iz rudnika bakra na severu ?ilea.Weiterlesen...