Na ambasadorskoj konferenciji govore predsednik i premijer Srbije, a prvog dana skupa zaklju?eno da Balkan mora u Evropsku uniju.

Dvodnevna ambasadorska konferencija nastavlja se obra?anjem predsednika i premijera Srbije Borisa Tadi?a i Mirka Cvetkovi?a te ministara unutrašnjih poslova o odbrane Ivice Da?i?a i Dragana Šutanovca.Weiterlesen...