Filip Mili?evi? voza? automobila u kome se nalazio ?or?e Zari? neposredno pre nego što je ubijen, ponovio je da nije video kako je pogo?en Zari?.

Mili?evi? je rekao da to nije video, jer ga je jedan od policajaca držao glave prislonjene na prtljažnik automobila. U nastavku su?enja osumnju?enom policajcu Miljanu Rai?evi?u svedo?ili su i pripadnici Interventne jedinice koji su sa Rai?evi?em te ve?eri bili u patroli.Weiterlesen...