Akcija suzbijanja komaraca iz aviona i sa zemlje bi?e nastavljena danas na teritoriji svih 17 beogradskih opština, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

Ure?ajima sa zemlje ?e se ovaj posao obavljati na oko 16.000 hektara, u stambenim blokovima, parkovima, u blizini bolnica...Weiterlesen...