Vodostaj reke Save kod Šapca je u porastu zbog ?ega su u tom podru?ju uvedene mere vanredne odbrane od poplava.

Situacija se na tom poplavljenom podru?ju polako poboljšava, i voda se polako povla?i u korita. Na reci Tamiš vodostaji su u umerenom porastu dok ?e u celom slivu Kolubare biti u opadanju.Weiterlesen...