U kragujeva?kom preduze?u "Fiat automobili Srbija" nastavljena proizvodnja "punta", koja je prekinuta 24. marta u cilju restrukturiranja fabrike.

"Proizvodnja je startovala punim kapacitetom što zna?i da ?e sa traka ponovo silaziti 120 vozila dnevno. U protekle dve sedmice ura?eno je sve što je bilo panirano, a ti?e se rekonstrukcije fabri?kih pogona", izjavio je jedan od menadžera u srpsko-torinskoj firmi Zoran Bogdanovi?.Weiterlesen...