Sveukupna situacija na Kosovu je stabilna, mada ima podru?ja koja su više krhka od drugih kao što je sever Kosova, ocenjuju u NATO-u.

Sažimaju?i zaklju?ke zasedanja na?elnika generalštabova oružanih snaga ?lanica Atlantskog saveza i nekih partnerskih zemalja, predsednik Vojnog komiteta NATO-a, admiral ?ampaolo Di Paola je podvukao uverenje da su Kfor i Euleks "sposobni i da održavaju dovoljno bezbedne prilike bez obzira na neka rovita podru?ja".Weiterlesen...