Komanda vojske SAD, primila je zahtev u kojem komandant ameri?kih i NATO snaga u Afganistanu, general Stenli Mekristal, traži pove?anje broja vojnika.

Jedan zvani?nik Pentagona izjavio je da je admiral Malen otputovao u ameri?ku vojnu bazu u Nema?koj, gde se sastao sa generalom Mekristalom.Weiterlesen...