Huligani me?u navija?ima Crvene zvezde divljali su na benzinskim pumpama u ?eškoj, gde putuju na utakmicu svog kluba, zbog ?ega ih je 29 proterano iz te zemlje.

Policija je naredila da 29 navija?a mora do pono?i da napusti ?ešku. Srpski navija?i iz jednog autobusa na benzinskoj stanici kraj mesta Ladne blizu ?eško-slova?ke granice, gde je voza? napravio pauzu, uzimali su robu kao da je njihova, a na pamet im nije palo da je plate.Weiterlesen...