Savet Narodne banke Srbije trebalo bi na današnjem sastanku da usvoji ostavku guvernera Radovana Jelaši?a, koji je svoj potez objasnio li?nim razlozima.

Predsednik Saveta Narodne banke Dejan Šoški? rekao je za B92 da postoje?im zakonom nije definisan rok za izbor novog prvog ?oveka centralne banke, pa ta procedura, kako procenjuje, može trajati duže vreme.Weiterlesen...