Narodna banka Srbije (NBS) je prodala 80 miliona evra na me?ubankarskom deviznom tržištu da bi spre?ila prekomerne dnevne promene deviznog kursa.

Indikativni kurs formiran u prepodnevnoj trgovini devizama iznosi 103,4645 dinara za evro. Zvani?ni srednji devizni kurs danas je 103,9370 dinara za evro.Weiterlesen...