Za prvih šest meseci 2010. NBS potrošila je ?ak 1,4 milijarde evra na odbranu doma?e valute, ali je uprkos tome, kurs evra oja?ao ?ak 8,5 dinara, piše "Danas".

NBS je u proseku na svakih pet dana trošila po 30 miliona evra kako bi spre?ila oštriji pad dinara, što zna?i da je bila primorana da deluje dva puta ?eš?e nego tokom 2008, kada je potrošeno 643 miliona evra u 21 intervenciji.Weiterlesen...