Po?etak sprovo?enja reformi u pravosu?u ne?e biti propra?en gužvama i blokadom sudova, kaže za B92 ministarka pravde Snežana Malovi?.

Odbrojavaju se dani do po?etka reforme pravosu?a u Srbiji kada ?e biti smanjen broj sudova širom zemlje. I dok se u javnosti procenjuje da bi to moglo da izazove velike gužve i blokade sudova, ministarka pravde to negira. Ona kaže za B92 da ?e upravo nova reorganizacija sudova i tužilaštava doprineti njihovoj ve?oj efikasnosti.Weiterlesen...