Gra?ani, budu?i akcionari, ?e posedovati vlasni?ke papire elitnih srpskih kompanija i da ne bi trebalo žuriti s njihovom prodajom, piše Politika.

Dok oko ?etiri miliona gra?ana o?ekuje da im država dodeli akcije preduze?a u kojima je ona vlasnik, u vrednosti od 1.000 evra, pojedine brokerske ku?e im uveliko nude otkup obe?anih akcija za 800 evra!Weiterlesen...