Republi?ki odbor za rešavanje o sukobu interesa dao je Nebojši Krsti?u, savetniku predsednika Srbije, rok od 15 dana da otkloni sukob interesa.

U tom roku, Krsti? treba da prenese upravlja?ka prava u privatnoj firmi i tako. Odbor je 4. novembra doneo zaklju?ak da postoji sumnja da je Krsti? povredio odredbu zakona koja se odnosi na prenošenje upravlja?kiH prava u privrednom subjektu.Weiterlesen...