Obeležavanje Nedelje Ujedinjenih nacija, tokom koje ?e u žiži interesovanja biti mladi, po?elo je pod geslom "Probudi se, pokreni se, ra?unamo na tebe!".

"Nedelja UN, koja ?e trajati do 30. oktobra, u žižu interesovanja postavlja mlade, slede?u generaciju lidera i mislilaca sposobnih da budu vode?a snaga u razvoju Srbije i bolje budu?nosti", rekao je stalni koordinator UN u Srbiji Vilijam Infante.Weiterlesen...