Patolozi upozoravaju da je hitno potrebno obnavljanje kadra, kao i da je postoje?a oprema, i za biopsije i za obdukcije, u ve?ini državnih ustanova zastarela.

Nedovoljan broj patologa, u zdravstvenom sistemu Srbije predstavlja veliki problem. Patologija je kraljica medicinske dijagnostike, bez koje brojne grane medicine ne bi mogle da funkcionišu, a oboleli da se le?e na odgovaraju?i na?in.Weiterlesen...