Ministar trgovine i usluga Srbije Slobodan Milosavljevi? ocenio je da je sadašnji pravni okvir kada je u pitanju zaštita konkrencije dobar, ali ne i dovoljan.

On je na skupu "Konkurencija i njena zaštita" rekao da je svima veoma važno da imaju pravnu sigurnost i da u tom smislu imaju komisiju koja ?e znati da prepozna povredu zaštite konkrencije i da je sankcioniše.Weiterlesen...