Srbija, zajedno sa Pakistanom, deli prvo mesto na listi država ?ija javnost naj?eš?e iskazuje negativne stavove prema SAD, pokazuje istraživanje Medijum Galupa.

Kako je pokazala anketa, nasuprot odnosu prema SAD, po pitanju odnosa prema Rusiji Srbija je na petom mestu liste zemalja sa pozitivnim stavom prema toj zemlji. Ukupno 53 odsto ispitanika imalo je pozitivno mišljenje o Rusiji, dok je 61 odsto njih imalo negativno mišljenje o SAD.Weiterlesen...