U Negotinu su uvedene vanredne mere odbrane od poplava, na predlog sektorskog rukovodioca Vodoprivrednog hidrogra?evinskog društvenog preduze?a (VHDP) Negotin.

Poja?an dotok vode sa HE "?erdap 2" od 13 000 kubnih metara u sekundi zadrža?e se i narednih dana.Weiterlesen...