Nelikvidnost srpske privrede raste iz godine u godinu, pokazuju podaci Agencije za privedne registre.

Kreditne obaveze su sve ve?e, a sve je manja pokrivenost pozajmljenog kapitala sopstvenim sredstvima preduze?a. Dok je prethodnih godina na svaki dinar zajma dolazilo oko 80 para kapitala preduze?a, sada je ta pokrivenost nešto ve?a od 60 para, a krediti ?ine ?etvrtinu ukupnih izvora finansiranja preduze?a.Weiterlesen...