Za oko 900 000 ?aka osnovnih i srednjih škola sutra po?inje nova školska godina. Gužvi u knjižarama još nema, ali se one o?ekuju posle 1. septembra.

Pred sam po?etak škole, gužvi u knjižarama nema, ali se one o?ekuju posle 1. septembra. Za sedmogodišnjeg Borisa Mili?a 1. septembar ove godine bi?e dan za pam?enje.Weiterlesen...