U Nema?koj je danas po?ela masovna vakcinacija protiv novog gripa, za koju je država obezbedila 50 miliona vakcina.

Nema?ke vlasti zapo?ele su danas vakcinaciju lekara, medicinskih sestara, spasila?kih radnika i hroni?no bolesnih u okviru kampanje protiv novog gripa H1N1.Me?utim, ve? prvog dana masovne vakcinacije, Nema?ka je podeljena debatom o dve razli?ite vakcine protiv novog gripa. Šef Udruženja nema?kih internista Volfgang Vesjak kaže da se mnogi ljudi plaše "dvoklasnog zdravstvenog sistema".Weiterlesen...