Ministarstvo za ljudska i manjinska prava negiralo je da postoji kršenje ljudskih i manjinskih prava Bošnjaka u Srbiji.

Državni sekretar u Ministarstvu Aniko Muškina-Hajnrih ocenila je izjavu kao zapaljivu i navela da nacionalni saveti nemaju nadležnost u oblasti verskih prava i da izbori za ta tela nisu mogla dovesti u pitanje verska prava pripadnika manjina.Weiterlesen...