U Srbiji do danas nije registrovan nijedan potvr?en slu?aj bolesti izazvan novim virusom gripa A (H1N1), saopštli su nadležni.

U zajedni?kom saopštenju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovi? Batut", Ministarstva zdravlja i posebne radne grupe, poru?eno je da putnici u me?unarodnom saobra?aju koji se vra?aju iz država u kojima se grip pojavio ili su bili u kontaktu sa osobama koje su na bilo koji na?in bile izložene infekciji treba da aktivno prate svoje zdravstveno stanje.Weiterlesen...