U Kancelariji visokog predstavnika u BiH i ameri?koj ambasadi u Sarajevu isti?u da se ne može povu?i paralela izme?u RS i Kosova, kako to tvrde zvani?nici RS.

"Dejtonski sporazum je pravni okvir kojim je uspostavljena RS kao entitet. RS mora poštovati Dejtonski sporazum u celosti", rekla je portparolka OHR-a Ljiljana Radeti?.Weiterlesen...