Nema razloga za posebnu paniku, jer Epidemiolog Branislav Tijodorovi? kaže da smrtnost od virusa novog gripa nije ve?a od smrtnosti od sezonskog.

I pored toga što je epidemiološka situacija u Srbiji nepovoljna, dr Branislav Tijodorovi?, ?lan radne grupe za pandemiju novog gripa kaže da nema razloga za paniku, jer je ovaj prvi ve?i talas oboljevanja od virusa novog gripa o?ekivan.Weiterlesen...