Me?unarodni monetarni fond je tražio reformu penzijskog sistema, a ne smanjenje penzija, kaže ministar Rasim Ljaji?.

“Smanjenja penzija ne?e biti, jer od Srbije to niko nije tražio, tako da se o tome ne?e ni razgovarati tokom predstoje?e posete misije Me?unarodnog monetarnog fonda, potvrdio je za „Politiku” Rasim Ljaji?, republi?ki ministar za rad i socijalnu politiku.Weiterlesen...