Nema?ke sigurnosne vlasti strahuju da bi u tradicionalnim prvomajskim okupljanjima moglo do?i do izbijanja nasillja izme?u levice i desnice.

Kao posebno riskanta mesta važe Hamburg i prestonica Berlin, u kojoj ?e, ponovo, prvi put posle 2004, marširati neonacisti, javljaju nema?ki mediji. Nema?ka policija je, bez navo?enja ta?nog broja policijaca, saopštila da ?e angažovati više ljudi za obezbe?ivanje skupova, nego što je to bilo prošle godine, kada je u?estvovalo 5000 do 6000 nema?kih policajaca.Weiterlesen...